Bartonov model

Uvod

2.poglavje

3.poglavje

4.poglavje

5.poglavje

6.poglavje

7.poglavje

8.poglavje

Bartonov model je avtorsko delo in je last Billa Endicotta ter Kajakaške zveze Združenih držav Amerike. Brez pisnega dovoljenja lastnikov je prepovedano razmnoževanje, objavljanje na drugih spletnih straneh ali kakršna koli druga oblika objavljanja.